top of page
Missie
Missie WIE BEN JIJ?
Verbinding 
 
Sociale cohesie

Inclusie
 
Wat is WIE BEN JIJ?
Wij willen dat elk kind in Nederland gezien wordt en trots is op zijn of haar achtergrond, cultuur, religie en gender. Dat kan alleen in een samenleving waar ieder mens respectvol met elkaar omgaat. Door oprechte interesse in elkaar te tonen, aan elkaar te vragen: wie ben jij? 

Met WIE BEN JIJ? willen we vanuit de school een brug bouwen tussen kinderen, ouders, leerkrachten, buurtgenoten, stadsgenoten, Nederlanders, Wereldburgers. Een beweging van mensen die onbevooroordeeld naar elkaar kijken vanuit wederzijds respect en nieuwsgierigheid.
   Wat is WIE BEN JIJ? 
WIE BEN JIJ? is een film- en inclusieprogramma in de bovenbouw van de basisschool met als doel de verbinding tussen leerlingen, ouders en leraren te vergroten. Het is letterlijk grensoverschrijdend omdat het project zich niet alleen binnen de schoolmuren afspeelt maar zich juist ook naar buiten richt. 
 
Kinderen filmen elkaar thuis en in de buurt. Ze gaan in gesprek met ouders en proberen zoveel mogelijk over hun klasgenoten te weten te komen. Zo leren ze op een eigentijdse manier hun overeenkomsten herkennen en verschillen te omarmen. Met nieuwsgierigheid en een goede dosis humor vragen ze elkaar het hemd van het lijf en krijgen ze een inkijkje in elkaars leven. Doordat ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar voor de camera ontmoeten, ontstaat er een gevoel van verbinding, saamhorigheid en een mooiere samenleving.

 

Gert Geertsma, directeur OBS De Roos over WIE BEN JIJ? 

‘Het filmproject WIE BEN JIJ? geeft een mooie en soms ook vertederende inkijk thuis 

bij de kinderen van groep 7. Niet alleen de beelden zelf, maar ook de vragen die 

de kinderen elkaar stelden, de dingen die ze belangrijk vonden om te laten zien en de onbevangenheid waren prachtig en soms ook heel grappig. Het heeft de

kinderen en ouders zeker dichter bij elkaar gebracht.’
 

Esther Schipper, docent OBS Corantijn over WIE BEN JIJ? 

'Na het project WIE BEN JIJ? merkten we dat de kinderen in  de groep meer in staat zijn zich te verplaatsen in de gevoelens, wensen,  opvattingen en de situatie van anderen.'

 

Mayke, moeder van Robyn over WIE BEN JIJ? 

‘Alle kinderen hebben dromen en alle ouders  willen het beste voor hun kind. Dat is universeel. Ik vond het verrijkend en  zwaai nog steeds naar moeders op het schoolplein.'

Stichting WIE BEN JIJ Film
Stichting WIE BEN JIJ Film
Stichting WIE BEN JIJ Film (opgericht 29-12-2021)
Gevestigd in gebouw MidWest
Cabralstraat 11057 CD Amsterdam

RSIN 863451202
KvK-nummer 84981504
website
www.wiebenjij.tv
ANBI status

Doelstelling Stichting
Mensen van verschillende achtergrond, afkomst, leeftijd, gender en cultuur met elkaar verbinden en zich voor elkaar te interesseren door de vraag te stellen: wie ben jij? Zo krijgen ze inzicht in elkaars leven, wat zorgt voor empathie, kansengelijkheid, minder vooroordelen en meer verbinding (sociale cohesie) op school, in de wijk, de stad en het land. Film is het creatieve en artistieke middel om dit doel te bereiken.

Bestuur
De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de algemene gang van zaken en op het management en het uitgevoerde beleid. Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar samen en is onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit:

Anita Groenink, voorzitter
Huib Wurfbain, penningmeester
Bianca Koomen, secretaris

Dagelijkse leiding
Saskia Boorsma (directeur en oprichter)

Beleidsplan Stichting WIE BEN JIJ Film 2022-2023 
Contact
Biografie

CONTACT

Wil je meer weten over de achtergrond, aanleiding of missie van het filmproject WIE BEN JIJ? Of wil je WIE BEN JIJ? ook op jouw school organiseren? Neem dan contact op met mij op, ik geef graag uitleg!

Saskia Boorsma
Email: saskiaboorsma@gmail.com
Telefoonnummer : 06-15000703
De makers van WIE BEN JIJ? zijn idealistische professionals die film gebruiken om maatschappelijke verbanden bloot te leggen en om mensen/kinderen op een andere manier naar elkaar te leren kijken. In oprechte interesse, eerlijkheid en zonder iets in scène te zetten want ‘de werkelijkheid is vele malen interessanter dan jij als individu kunt verzinnen.’ Doordat zij zelf ervaren hebben hoe verbindend film kan werken en vanuit een gevoel van noodzaak om deze ervaring te delen, zijn zij WIE BEN JIJ? begonnen.
 
Het vaste team van WIE BEN JIJ? bestaat uit: 
Saskia Boorsma, oprichter WIE BEN JIJ? / programma,- en documentairemaker
Remke Westerhof, mede-oprichter WIE BEN JIJ? / editor en scriptschrijver
Monique van Dijk Armor, filmmaker en aanjager/adviseur Vreedzame Wijk
Contact

© 2018 WIE BEN JIJ?

bottom of page